Hotline

Hotline: 0977786652

Viber: 0977786652

Telegram: @hanghot1vn

Tiktok: @Hanghot1vn.com

Sản phẩm tiêu biểu
Kính nhiệt hồng ngoại Pard TD32
Call
Kính Artemis Silver Arrow 6-24x50 FFP Zero Stop
6 000 000 VNĐ
Ống nhòm hồng ngoại Pard NV009
6 900 000 VNĐ
Kính hồng ngoại Arken Zulus 5-20X
17 000 000 VNĐ
Súng Ataman ATM
Call
Kính hồng ngoại FD1 LRF
14 000 000 VNĐ
Súng Edgun Leshiy 2 VN
Call
Kính Ohhunt 5-25x50 FFP
4 500 000 VNĐ
Kính Ohhunt 3-15x32 FFP
4 200 000 VNĐ
Kính Ohhunt 1.5-12x28 FFP
4 500 000 VNĐ
Kính Edenberg 6-24x50 FFP
5 500 000 VNĐ
Kính Victoptics S4 4-16x44 FFP
4 200 000 VNĐ
Kính Victoptics S4 6-24x50 FFP
4 500 000 VNĐ
Kính hồng ngoại Pard DS35-70RF
20 000 000 VNĐ
19 000 000 VNĐ
Kính tầm nhiệt Pard SA32-25 LRF
Call
Kính Vortex Diamondback 6-24x50 FFP
10 000 000 VNĐ
Chân Vector nâng hạ 11 20 phi 30mm
600 000 VNĐ
Kính ngắm hồng ngoại đêm Pard NV008SP LRF
20 000 000 VNĐ
19 000 000 VNĐ
Kính ngắm Vector Veyron 4-16xx44 FFP
4 500 000 VNĐ
GIảm thanh DonyFL Carbon FX M3
2 500 000 VNĐ
Súng Gamo Swarm Hunter 10X IGT
Call
Súng FX Impact M3 ráp cấu hình cao
Call
Bộ cân bằng kính ngắm Artemis
500 000 VNĐ
Camera hồng ngoại Pard NV007S
9 500 000 VNĐ
8 500 000 VNĐ
Súng Edgun Leshiy 2 bán tự động
Call
Kính Bobcat King mini 3-12x44 FFP
3 600 000 VNĐ
FX impact M3 chính hãng Thuỵ Điển
Call
Kính Ohhunt mini 2.4-15xx32 IR
3 300 000 VNĐ
Kính Vector Optics Continential 4-24x56 FFP zero stop
16 000 000 VNĐ
Bình carbon ALSafe 0.3L 0.48L 0.58L
3 000 000 VNĐ
Nòng Fx Impact Superior Heavy Thuỵ Điển
Call
Máy đo khoảng cách Halo XL450
2 900 000 VNĐ
Nòng PCP Lothar Walther Airforce USA
Call